Spoed

Spoedgeval (buiten onze openingstijden)

Heeft u ernstige gebitsproblemen die direct behandeld moeten worden? Dan kan dit niet wachten tot het eerstvolgende spreekuur. Tijdens onze openingstijden voeren wij, indien mogelijk, ook een spoedbehandeling uit. 

Wij streven ernaar u te helpen. Lukt dit niet dan verwijzen we u naar een speciale spoedtandarts of kliniek.

Heeft u een spoedgeval buiten onze openingstijden? Dan kunt u terecht bij de spoeddienst in Den Haag. Zij behandelen ernstige pijnklachten in de avond en in het weekend. U bereikt de spoeddienst via telefoonnummer 

070 – 204 0010 of 0900 – 8602.

Neem direct contact op met:

Dental 365 Den Haag
Burgemeester Hovylaan 78
2552 AZ Den Haag
Telefoonnummer: 070 – 204 0010

Tandarts Spoedgevallendienst Haaglanden (HMC Westeinde Den Haag)
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Telefoonnummer: 0900 – 8602