Klachten

Klachtenregeling

Tandartsbehandeling gehad? Uw mening is waardevol
We zijn erg benieuwd hoe u het bezoek aan onze tandartspraktijk heeft ervaren. Uw mening is voor ons erg belangrijk. Vragen, opmerkingen, complimenten, klachten of suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. Want met uw ervaringen kunnen we onze behandelingen, zorg en service immers nog verder verbeteren.

Klachtenregeling tandartsbehandeling
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over een behandeling of vindt dat zij u niet voldoende of onjuist geïnformeerd hebben. In dat geval kunt u schriftelijk een klacht indienen bij uw tandarts. Wij zullen er alles aan doen dit samen met u op te lossen. U kunt uw klachten ook indienen bij een neutrale, derde partij, de KNMT Onze praktijk is bij deze beroepsvereniging aangesloten. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal kosteloos tussen u en onze praktijk bemiddelen om samen tot een oplossing te komen.

Geschil of klacht over behandeling tandarts?
Bent u er niet uitgekomen met de klachtenfunctionaris? Dan kunt u voor € 75,- een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Een commissie van vijf deskundigen zal uw klacht dan beoordelen. Na een bindend oordeel of uw klacht gegrond is, mag de Geschilleninstantie, een schadevergoeding toekennen tot maximaal vijfentwintigduizend euro.

Meer informatie klachtenregeling tandartsen
Meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten vindt u op www.allesoverhetgebit.nl. Voor vragen of een telefonisch advies kunt u bellen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide organisaties geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.